Община Генерал Тошево

22 май ’17

„Повишаване на достъпността до TEN - T в граничен район Негру Вода – Генерал Тошево”

„Повишаване на достъпността до TEN - T в граничен район Негру Вода – Генерал Тошево”

„Повишаване на достъпността до TEN - T в граничен район Негру Вода – Генерал Тошево”

Повишаване на достъпността до TEN - T в граничен район Негру Вода – Генерал Тошево” („Increasing accessibility to the TEN - T in the border area Negru Voda - General Toshevo”), № 15.1.1.019, финансиран по Договор за БФП  № 27989/09.03.2017г., по програма INTERREG V-A Румъния – България 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР.

Договор преводачески услуги

Договор юридически услуги

Договор информация и публичност

Договор оборудване

Договор скутери

Договор за климатична система

Още новини