Община Генерал Тошево

29 април ’13

Предстои Ден на кмета и заседание на Общински съвет

Предстои Ден на кмета и заседание на Общински съвет

Предстои Ден на кмета и заседание на Общински съвет

Община Генерал Тошево и настоятелствата на молитвените храмове от общината получиха средства в размер на 20 000 лева в резултат на писмено искане за финансова помощ от Дирекция „Вероизповедания” към Министерски съвет. Отпуснатата сума е предназначена за храмовете „Св. Св. Петър и Павел” в с. Люляково и „Св. Еразъм Охридски” в с. Василево, за мюсюлманските джамии в селата Йовково и  Къпиново. Всеки от храмовете ще получи по 5 000 лева, като те са за основни ремонтни, възстановителни и довършителни дейности по храмовите сгради.

Още през миналата година, с решение на Общински съвет – Генерал Тошево, бяха отпуснати средства в размер на 25 000 лв., с които се продължи изграждането на храма в с. Люляково и се положиха основите на храма в село Василево.

Към момента работите по доизграждането и ремонта на молитвените храмове продължават, но Община Генерал Тошево очаква допълнителна финансова подкрепа, с която те да завършат успешно.

Още новини