Община Генерал Тошево

04 юли ’16

Предстои встъпителна пресконференция

Предстои встъпителна пресконференция

Предстои встъпителна пресконференция

Встъпителна пресконференция  по Проект „Заедно можем да продължим” ще се проведе на 6 юли 2016 г. от 17. 30 часа в ОДЗ „Пролет”.

Проект № BG05M9OP001-2.004-0012-C01, „Заедно можем да продължим” се финансира по оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020 г., бюджетна линия № BG05M9OP001-2.004 «Услуги за рано детско развитие» .

Още новини