Община Генерал Тошево

01 юли ’16

Пресконференция по проект за предоставяне на социални услуги

Пресконференция по проект за предоставяне на социални услуги

Пресконференция по проект за предоставяне на социални услуги

При голям интерес се проведе пресконференцията на 01.07. 2016 г. за стартиране на Проект „Подкрепа за независим живот чрез „Център за почасово предоставяне на услуги в домашна среда- Генерал Тошево”, финансиран по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”.

7 [1]

На пресконференцията присъстваха кметът на Община Генерал Тошево, представители на местната власт, представители на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Генерал Тошево, кандидати за предоставяне на социални услуги, близки на кандидат- потребители на социални услуги по Проекта, граждани на общината, представители на местната медия и други.

5 [2]

Пресконференцията откри ръководителя на проекта г-н Георги Георгиев. Членовете на Екипа за управление на проекта представиха дейностите заложени в проекта, финансирането и времетраенето им.

Присъстващите бяха информирани за целите на проекта, целевите групи по проектните дейности, начина на приемане на заявления от кандидат-потребители и кандидати за предоставяне на социални услуги и други подробности свързани с Проектните дейности.

8

Проектът се осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014- 2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз и съгласно сключен Договор № BG05M9OP001-2.002-0242-C01 на стойност 499 499,14 лева.

.

Още новини