Община Генерал Тошево

19 септември ’12

Презентираме "Диалог между културите" в Кишинев

Презентираме "Диалог между културите" в Кишинев

Презентираме "Диалог между културите" в Кишинев

Екипът, който реализира проекта "Диалог между културите", бе поканен да го презентира в гр. Кишинев, Република Молдова. Там в дните 18 и 19 септември се провежда годишна конференция по Съвместна оперативна програма "Черноморски басейн 2007 - 2013г.", по която програма е реализиран и нашия проект. Общата стойност на "Диалог между културите" бе 246 980 евро, а партнъори по изпълнението му бяха гр. Мурфатлар, Р Румъния, гр.Болград, Р Украйна и водещата община в лицето на гр. Генерал Тошево. Основната цел на проекта бе реализиране на културни мероприятия и споделяне на традиции и обичаи в контекста на създаване на съвместна среда  в района на Черно море.

Още новини