Община Генерал Тошево

30 юни ’21

Прием на заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци

Община Генерал Тошево осигурява дежурство в събота на 03 юли 2021 г., за прием на заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци

Избори 2021

Прием на заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци

Общинска администрация при Община Генерал Тошево осигурява дежурство

в събота на 03 юли 2021 г., от 8.00 до 17.30 ч. 

в сградата на Община Генерал Тошевоч за прием на заявления 

за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци.

Още новини