Община Генерал Тошево

25 февруари ’15

Признание за дейността на Общински младежки съвет

Признание за дейността на Общински младежки съвет

Признание за дейността на Общински младежки съвет

В последният брой на Информационния бюлетин на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) е отделена цяла страница за дейността на Общински младежки съвет Генерал Тошево. Статията е посветена на основните прояви, които младите хора организират и желанието, с което участват в тях. Наред с богатия информационен материал, са публикувани и снимки от няколко от проявите на младите парламентаристи. Ето и част от представянето на Общински младежки съвет в бюлетина:

Популярна форма на младежко участие в много общини са младежките и ученически съвети. Те отговарят на потребността да бъде намерена по-пряка връзка с младото поколение…Повече от десет години активните млади хора в община Генерал Тошево имат своя организация, чрез която поставят на дневен ред потребностите на връстниците си и изявяват своята гражданска позиция. Общинският младежки съвет включва ученици от 7-ми до 12-ти клас, обединени от желанието да придобиват нови знания, да се развиват и да бъдат полезни на родния си град. Те получават реална подкрепа от общинското ръководство. В началото на всяка година младежкият съвет се среща с кмета и общинска администрация за обсъждане бюджета на младежкия парламент. За миналата година той е в размер на 15 хил.лв, предназначени за реализиране на инициативите на организацията. Всяка година общината залага в бюджета си средства и за Център за работа с деца, и за спортните клубове.

Още новини