Община Генерал Тошево

13 октомври ’20

Продължава набирането на преброители и контрольори за Преброяване 2021

В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление по образец в Център за административно обслужване на Община Генерал Тошево.

Преброяване 2021

Продължава набирането на преброители и контрольори за Преброяване 2021

     От 15 септември започна набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. 18-то поред преброяване на населението и жилищния фонд в Република България.

      В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление по образец в Център за административно обслужване на Община Генерал Тошево. Документите за кандидатстване може да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Генерал Тошево  www.generaltoshevo.bg в раздел „Преброяване 2021”, от сайта на Преброяване 2021 или да се получат на място в Общината.

      При предстоящото преброяване за територията на община Генерал Тошево ще бъдат ангажирани 67 преброители и 17 контрольори, които ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.

      Най-подходящи са хора, които имат поне средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти. Разбира се, трябва да бъдат комуникативни. Преброителите ще бъдат с „работно време” от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.

      Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.

      Преброяването на населението и жилищния фонд е част от дейността на Националната статистическа система и Европейската статистическа система, осигурява надеждна и изчерпателна информация за броя и характеристиките на населението и жилищния фонд на страната към определен момент, но резултатите от него се използват през целия период до следващото преброяване.

      Преброяването е източник на информация по определени социални, демографски и икономически признаци на ниско териториално ниво, както и за различни подгрупи от населението. То е единственият изчерпателен източник на данни за домакинствата и семействата в страната.

      Получените от преброяването данни ще бъдат основа за вземане на информирани управленски решения, разработване на стратегии и конкретни национални и регионални секторни политики от централните и местните органи на управление в страната.

 

От 15 септември започна набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. 18-то поред преброяване на населението и жилищния фонд в Република България.

Още новини