Община Генерал Тошево

13 септември ’21

Проект за предоставяне на услуга от общ икономически интерес

Проект за предоставяне на услуга от общ икономически интерес

Проект за предоставяне на услуга от общ икономически интерес

Община Генерал Тошево към момента изпълнява проект BG05M9OP001-6.002 ”Патронажна грижа +” по  Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19. Към момента са обхванати 52 потребители в отдалечените населени места Конаре, Кардам, Спасово, Дъбовик, Пчеларово, Сноп, Житен и Росен, на които е предоставена социално-здравна услуга и 21 потребителя, които получават услугата доставка на храна в населени места като Генерал Тошево, Пленимир, Люляково, Василево, Изворово, където няма предоставяне на социално-здравна услуга.

 

Заявки за извършване на доставки до дома на потребителя се приемат на тел. номер: 0883560603 за територията на цялата община. До дома на потребителя се доставят хранителни продукти, продукти от първа необходимост, лекарства и др. (със средства на потребителите) на целевите групи: хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., лица поставени под карантина във връзка с COVID-19.

 

Чрез реализиране на дейностите по проекта е защитен обществения интерес и се ограничава разпространението на вируса COVID-19  на населението на Община Генерал Тошево и се подпомага за справяне с последиците от заболяването.

Още новини