Община Генерал Тошево

24 април ’20

Програма за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта на деца на територията на община Генерал Тошево

С Решение №3-7 от 26.03.2020 г. на Общинския съвет, беше приета Програма за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта на деца на територията на община Генерал Тошево. Право да получат еднократна парична помощ имат родители...

Програма за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта на деца на територията на община Генерал Тошево

Програма за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта на деца на територията на община Генерал Тошево

С Решение №3-7 от 26.03.2020 г. на Общинския съвет, беше приета Програма за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта на деца на територията на община Генерал Тошево.

 

Право да получат еднократна парична помощ имат родители на новородено дете или осиновители, които към момента на подаване на декларация за кандидатстване имат постоянен и настоящ адрес на територията на община Генерал Тошево (уседналост) , като единият родител е с постоянен и настоящ адрес на територията на община Генерал Тошево повече от две години от рождената дата на детето или датата на акта за осиновяването му, а другият родител е минимум с настоящ адрес на територията на община Генерал Тошево към момента на подаване на документите. За да имат право да кандидатстват, двамата родители трябва да имат завършено най-малко средно образование.

 

Право да получат еднократна помощ се придобива от датата на раждане на детето или от датата на акта за осиновяването му. Еднократната помощ може да се поиска при раждане/осиновяване на дете в срок от 120 дни, считано от датата, на която е родено/осиновено детето. Паричната помощ се изплаща от община Генерал Тошево на родителите за всяко родено/осиновено първо, второ, трето дете.

 

Размерът на еднократната парична помощ, при спазване на изискванията и предписанията на тази програма, за всяко новородено или осиновено дете включително, е както следва:

* За първо дете при родители с еднаква степен на образование:

- родители със средно образование – сума в размер на 200 (двеста) лв.;

- родители с висше образование степен „Бакалавър“ – сума в размер на 250 (двеста и петдесет) лв.;

- родители с висше образование степен „Магистър“ – сума в размер на 300 (триста) лв.

* За второ дете при родители с еднаква степен на образование:

- родители със средно образование – сума в размер на 350 (триста и петдесет) лв.

- родители с висше образование степен „Бакалавър“ - сума в размер на 400 (четиристотин) лв.;

- родители с висше образование степен „Магистър“ – сума в размер на 450 (четиристотин и петдесет) лв.

* За трето дете при родители с еднаква степен на образование:

- родители със средно образование – сума в размер на 800 (осемстотин) лв.;

- родители с висше образование степен „Бакалавър“ - сума в размер на 900 (деветстотин) лв.

- родители с висше образование степен „Магистър“ – сума в размер на 1000 (хиляда) лв.

 

При раждане на близнаци, еднократната финансова помощ се изплаща за всяко дете-близнак, като сумата се определя съобразно броя на предходно родените деца от майката на близнаците. При родители с различна степен на образование, еднократната парична помощ се изчислява като се зачита по-благоприятното обстоятелство за помощта, отпускана за степента на образование на всеки един от родителите.

Още новини