Община Генерал Тошево

19 ноември ’14

Проведе се встъпителна пресконференция по международен проект

Проведе се встъпителна пресконференция по международен проект

Проведе се встъпителна пресконференция по международен проект

Пресконференция по проект "Рехабилитация/модернизация на пътища в Негру Вода и Генерал Тошево”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013г., се проведе днес в Община Генерал Тошево. Публичната среща бе водена от кмета на общината г-н Димитър Михайлов, като не нея присъства и делегация на водещия партньор по проекта - кметство Негру вода, водена от Йон Никулин.

Проектът „Рехабилитация/модернизация на пътища в Негру Вода и Генерал Тошево”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013г. е инициатива на кметство Негру Вода от Румъния и Община Генерал Тошево. Това е трети съвместен проект между партньорите, които имат дългогодишно сътрудничество. Дейностите по проекта се съфинансират от Европейския фонд за регионално развитие и българското правителство. Общата стойност на проекта е  4 815 227 евро, от които 1 161 217  евро са за българската община.

По проекта ще бъде извършена рехабилитация и модернизация  на пътища в селата Сноп и Градини в община Генерал Тошево и на пътни отсечки в кметство Негру Вода. Ще бъде закупено и офис оборудване.

Строително-монтажните работи ще стартират през пролетта на 2015 година и ще приключат през септември същата година.

Строително-монтажните работи са свързани с  рехабилитация на две отсечки с обща дължина 3.24 км. от път DOB1122. Освен асфалтовите работи ще бъдат рехабилитирани и тротоарите в двете села. В два участъка – един в с. Градини и един в с. Сноп са предвидени нови тротоари. Всички водостоци, които са затлачени с наноси ще бъдат почистени, а коритата на деретата ще бъдат профилирани.

Изпълнението на проекта ще допринесе за икономическо и социално развитие на двата района. Проектът ще приключи на 22.12.2015 г.

 

Още новини