Община Генерал Тошево

26 април ’22

Проведе се заключителна пресконференция по проект „Развитие на туристическия потенциал, опазване и популяризиране на общото наследство“

Проведе се заключителна пресконференция по проект „Развитие на туристическия потенциал, опазване и популяризиране на общото наследство“

Проведе се заключителна пресконференция по проект „Развитие на туристическия потенциал, опазване и популяризиране на общото наследство“

Днес, 26 април 2022г., в Община Генерал Тошево се проведе заключителна пресконференция по проект „Развитие на туристическия потенциал, опазване и популяризиране на общото наследство“ – ROBG-453, изпълняван по програма INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020, Приоритетна ос 2. Проектът се осъществява в партньорството между община Генерал Тошево - водещ партньор, Република България, и град Мурфатлар, Република Румъния.

 

В рамките на финалното публично събитие екипите на страните партньори представиха пред медиите и обществеността дейностите по реализиране на проекта. От българска страна те включваха основни ремонти на сградите на НЧ „Отец Паисий -1897“ - село Спасово, и НЧ „Пробуда - 1941“ - село Кардам, както и благоустрояване на прилежащото пространство на историческия музей в град Генерал Тошево. Гостите от Мурфатлар  също споделиха своя принос за изпълнение на проекта, като изтъкнаха реновирания и разширен Дом на културата в Мурфатлар, както и създадения към него тематичен парк. Заедно с инфраструктурните дейности бяха представени и проведените  съвместни образователни и творчески дейности, в които взеха участие млади хора от двата града - Генерал Тошево и Мурфатлар.         

 

Проектът „Развитие на туристическия потенциал, опазване и популяризиране на общото наследство“ има за цел да подпомогне устойчивото социално-икономическо развитие на трансграничния регион чрез увеличаване на туристическия потенциал, свързан с развитието и пускането на пазара на конкурентни туристически продукти и развитието и популяризирането на общо наследство в граничния регион.

 

Общата стойност на проекта е 1,249,899,39 евро, от които стойността на безвъзмездната финансова помощ е 1,224,901.40 евро. Проектът стартира на 11.09.2018 г.

 

Проект  „Развитие на туристическия потенциал, опазване и популяризиране на общото наследство“  по програма INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020, се изпълнява в партньорство между  Община Генерал Тошево, Република България и Община Мурфатлар, Република Румъния.

 

 

www.interregrobg.eu

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.

Още новини