Община Генерал Тошево

20 юли ’16

Пряко договаряне за предоставяне под наем на земеделски земи от ОПФ

Пряко договаряне за предоставяне под наем на земеделски земи от ОПФ

Пряко договаряне за предоставяне под наем на земеделски земи от ОПФ

На  26.07.2016 г. от 9:00 ч. в залата на трети етаж в административната сграда на Община Генерал Тошево ще проведе процедура по пряко договаряне  за предоставяне под наем на земеделски земи  от Общински поземлен фонд,  неотдадени от   първи, втори  и трети конкурс за стопанска 2016-2017 година. Заявленията за участие се приемат до 16,00 часа на 25.07.2016г.

 Заповед 676 от 18.07.2016 Пряко договаряне

 

Още новини