Община Генерал Тошево

19 ноември ’14

Публична среща във връзка с реализация на плана за градско развитие

Публична среща във връзка с реализация на плана за градско развитие

Публична среща във връзка с реализация на плана за градско развитие

Днес, 19 ноември, в Община Генерал Тошево се проведе публична среща във връзка с реализиране на проект "Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Генерал Тошево". Тема на обсъжданията бе визията, стратегическите цели и зони за въздействие на Интегрирания план за градско възстановянате и развитие Генерал Тошево. Този план е съвкупност от свързани във времето проекти, действия и инвестиционни намерения. Планът итегрира политики и обединява всички заинтересонани страни за тяхното съвместно провеждане.

На 20.12.2013 год. между Министерството на регионалното развитие и Община Генерал Тошево  се подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG161РО001/5-03/2013 за проект „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие ІІ”, схема BG161РО001/5-03/2013/014  “Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Генерал Тошево".

 

Още новини