Община Генерал Тошево

20 август ’21

Публично обсъждане на промени на бюджет 2021 г.

На 2 септември 2021 г. (четвъртък) от 09:00 часа в зала „Дора Габе“, етаж три на Община Генерал Тошево, ще се проведе Публично обсъждане на промени на бюджет 2021 г.

Публично обсъждане на промени на бюджет 2021 г.

Публично обсъждане на промени на бюджет 2021 г.

О Б Я В А

 

   На 2 септември 2021 г. (четвъртък) от 09:00 часа в зала „Дора Габе“, етаж три на Община Генерал Тошево, ще се проведе Публично обсъждане на промени на бюджет 2021 г.

 

   На основание чл. 84, ал. 6 и чл. 124, ал. 1 от Закона за публичните финанси и чл. 37 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Генерал Тошево, кметът на Община Генерал Тошево Валентин Димитров, кани местната общност да вземе участие в обсъждане на промените в бюджета на Община Генерал Тошево, приет с решение 1-22/18.02.2021 г. на Общински съвет Генерал Тошево.

 

   Публичното обсъждане ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки.

 

   Предложения във връзка с промените в бюджета на Община Генерал Тошево се приемат в Център за информационно обслужване на Община Генерал Тошево и на e-mail: mail@toshevo.org в срок до 16:00 часа на 1 септември 2021 г. 

 

Още новини