Община Генерал Тошево

21 май ’13

Публично обсъждане за наименования по Северното крайбрежие

Публично обсъждане за наименования по Северното крайбрежие

Публично обсъждане за наименования по Северното крайбрежие

Във връзка с писмо, получено от Областен управител на Област Добрич, до Община Генерал Тошево уведомяваме жителите на общината, че:

На 5 юни 2013 г. от 14.30 часа, в зала „Европа” на Областна администрация–Добрич, ще се проведе обществено обсъждане на наименования на морски плажове, за които са изработени специализирани карти и регистри по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Целта на общественото обсъждане е да се предостави възможност на гражданите, живущи на територията на Област Добрич, в закоустановения срок да вземат становище по така  направеното предложение, както и да участват в общественото обсъждане.

Още новини