Община Генерал Тошево

29 януари ’20

Работна среща за подписване на партньорско споразумение

Работна среща за подписване на партньорско споразумение

Работна среща за подписване на партньорско споразумение

На 23 януари на работно посещение в град Генерал Тошево пристигна кметът на град Болгард, Република Украйна Сергей Димитриев. Повод за визитата му беше подписването на партньорско споразумение с Община Генерал Тошево преди сключването на договор, с който три общини (Община Генерал Тошево, Община Мурфатлар, Република Румъния и град Болгард, Република Украйна) ще могат да усвоят средства по съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“.

Proekt_kmet

Екипите на двете страни обсъдиха възможностите за реализация на бъдещи съвместни културни събития и работа по оперативни програми. Проведе се и ползотворен разговор за заложените в проектното предложение инфраструктурни дейности. Главните такива са три: основен ремонт на Народно читалище „Дора Габе – 1940“ в село Дъбовик, обновяване на околното пространство на Културен дом в град Мурфатлар и възстановяване на паметник на архитектурата – летен павилион „Малевински“ в град Болград.

Още новини