Община Генерал Тошево

07 ноември ’20

Раздадени бяха наградите за изпълнение на социално-икономическите цели и приоритети на Община Генерал Тошево

Традиционните годишни награди се присъждат на фирми, земеделски производители и представители на различни институции за постигнати високи професионални резултати в своите сфери.

Директорът на Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински“ Кристияна Иванова, беше удостоена с отличителния знак Огърлие „За изключителни заслуги“ на Община Генерал Тошево

Раздадени бяха наградите за изпълнение на социално-икономическите цели и приоритети на Община Генерал Тошево

   През тази доста трудна и странна 2020 година съборът на град Генерал Тошево не се проведе по познатия на всички начин. Със заповед на кмета на Община Генерал Тошево Валентин Димитров и след взето единодушно решение от членовете на общинския Кризисен щаб, беше забранено разполагането на сергии, подвижни търговски обекти и атракциони в града. Празничната програма претърпя известни корекции. Събитията, които бяха организирани, се провеждаха при строго спазване на всички противоепидемични мерки, взети във връзка с предотвратяване разпространяването на коронавирус – COVID – 19. Така тази година усмивките и хубавото настроение на жителите на общината се загубиха някъде в мъгливите есенни дни покрай 8 ноември.  

   Едни от последните събития в програмата за празниците на града, се проведоха в последния работен ден на миналата седмица. Това бяха тържествената сесия на Общински съвет – Генерал Тошево, по случай празника на града – 8 ноември и връчването на годишните награди на юридически и физически лица, допринесли за изпълнение на социално-икономическите цели и приоритети на Община Генерал Тошево.

    По време на тържествената сесия директорът на Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински“ Кристияна Иванова, беше удостоена с отличителния знак Огърлие „За изключителни заслуги“ на Община Генерал Тошево. Решението за присъждането на наградата, беше взето на последното редовно заседание на Общинския съвет. Отличителният знак се съпровожда от грамота, удостоверение и парична награда. Церемонията по връчването се извърши съгласно разпоредбите на Наредбата за символиката на Община Генерал Тошево.

    Традиционните годишни награди се присъждат на фирми, земеделски производители и представители на различни институции за постигнати високи професионални резултати в своите сфери. След проведена дискусия и направен анализ и оценка на постигнатите през годината резултати, специална комисия отличи и определи категориите и структурите за награждаване. Наградите бяха материални – плакет „60 години град“ и картини, рисувани по време на третото издание на Национален пленер по живопис „Бялата лястовица“, който се проведе по-рано през годината в село Красен.

    За заслуги и системна работа по опазване на здравето и обществения ред в условията на COVID-19:

* Филиал за спешна медицинска помощ – град Генерал Тошево, към ЦСМП – град Добрич;

* „Медицински център 1 – Генерал Тошево“ ЕООД;

* Районно управление „Полиция“ – Генерал Тошево, към Областна дирекция на МВР;

* Милко Добрев – таксиметров шофьор, извозвал болни от COVID-19 на хемодиализа.

 Награди в областта на социално-икономическите дейности:

* ЕТ „Кардам запад – Петър Стоянов“ – село Кардам с управител Петър Стоянов – Земеделец с принос в развитието на селското стопанство и в изпълнението на местните приходи – за реализиран системно висок наем на общинска земеделска земя;

* „Добруджа газ“ АД – град Генерал Тошево с изпълнителен директор Иван Иванов – За устойчива и целенасочена политика и активни действия по разширяване на газопреносната мрежа на града с цел задоволяване потребностите на гражданите;

* „Пътно строителство“ АД – град Добрич с изпълнителен директор Валентин Зеленченко – За дългосрочно сътрудничество и принос за подобряване пътната инфраструктура на общината – чрез качествено реализиране на общински проекти;

* Валентин Мирчев Димитров – град Генерал Тошево – За разработване и реализиране на проекти, системност в усвояването на средства по европейски програми и съществен принос в подобряване на културната инфраструктура;

* „Лулис мел България“ АД – град Генерал Тошево – за разширяване обема на производство и осигуряване на нови дългосрочни работни места през годината. 

   Във връзка с честването на 60-годишнината от обявяването на Генерал Тошево за град, Денят на народните будители и празника на града – 8 ноември, Община Генерал Тошево награди и Иван Йорданов Димитров (Гранитски) за съществен принос към духовното развитие на град и община Генерал Тошево, активна подкрепа на Община Генерал Тошево при организиране на литературни конкурси „Дора Габе“ и „Земя на пеещите колелета“ и при презентирането на културната дейност в общината. 

   Иван Гранитски е член кореспондент на БАН, член на УС на Съюза на българските писатели, поет, белетрист, издател и общественик. Награден е с Отличителен знак „Почетен гост на град Генерал Тошево“, съпроводен от грамота и удостоверение.

Още новини