Община Генерал Тошево

25 март ’16

Ремонтно-възстановителни работи на общински сгради, съоръжения и прилежащи площи на територията на Община Генерал Тошево по 26 обособени позиции

Ремонтно-възстановителни работи на общински сгради, съоръжения и прилежащи площи на територията на Община Генерал Тошево по 26 обособени позиции

Ремонтно-възстановителни работи на общински сгради, съоръжения и прилежащи площи на територията на Община Генерал Тошево по 26 обособени позиции

ОП 1   „Ремонт сграда кметство с.Конаре”

ОП 2   „Ремонт сграда кметство с.Рогозина”

ОП 3   „Ремонт сграда кметство с.Сърнино”

ОП 4   „Ремонт сграда кметство с Петлешково”

ОП 5   „Ремонт сграда кметство с Писарово”

ОП 6   „Ремонт сграда кметство с. Снягово”

ОП 7   „Ремонт сграда кметство с.Чернооково”

ОП 8   „Ремонт  сграда ЦДГ с.Василево”

ОП 9   „Ремонт кухненски блок ЦДГ с.Кардам”

ОП 10 „Ремонт сграда ЦДГ- с. Преселенци”

ОП 11 „Ремонт здравна служба  с.Спасово”

ОП 12 „Ремонт клуб с.Ал.Стамболийски”

ОП 13 „Ремонт клуб с.Сираково”

ОП 14 „Ремонт сграда пенсионерски клуб с.Люляково”

ОП 15 „Ремонт автоспирка с.Бежаново”

ОП 16 „Ремонт на тротоар ул. Асен Златаров”

ОП 17 „Ремонт покрив ЖБ ул.В.Априлов №16”

ОП 18 „Ремонт сграда НЧ с.Чернооково”

ОП 19 „Ремонт сграда НЧ с.Малина”

ОП 20 „Ремонт покрив  НЧ с.Преселенци”

ОП 21 „Ремонт  сграда  гробищен парк с.Василево”

ОП 22 „Ремонт ограда гробищен парк с. Калина”

ОП 23 „Ремонт ограда гробищен парк с. Кардам”

ОП 24 „Ремонт  сграда гробищен парк с.Чернооково”

ОП 25 "Ремонт на път DOB 3050/III-9701/ Малина - гробищен парк от км 0+000 до 0+500"

ОП 26 „Преустройство на част от сграда по ул. Дружба №12 за „Синя стая”

Линк към АОП: Обявление и Решение

Още новини