Община Генерал Тошево

10 май ’13

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

На 10.05.2013 г. в Генерал Тошево се проведе детски фолклорен фестивал „Гергьовден” - поредното публично мероприятие по проект „Искаме и можем”, насочен към образователна интеграция на деца и ученици от етнически произход. С празничен концерт петте общински детски градини – партньори по проекта – ОДЗ „Пролет”, ЦДГ „Първи юни”, ЦДГ с.Василево, ЦДГ с.Присад и ЦДГ с.Пчеларово  територията на общината отбелязаха тържествено светлия празник. Децата  пяха, танцуваха, пресъздаваха приказки и сценки и се веселиха заедно на сцената пред пълна зала с техни връстници, преподаватели и горди родители.

В българския народен календар Гергьовден е един от най-големите празници през годината и най-големият пролетен празник. Познат е с имената Гергьо̀вден, Гѐргевден, Гю̀рговден, Гѐрги, Джу̀рджовдън, както и Хъдърлез и Адрелѐс, сред мюсюлмани, помаци и цигани. Празникът е календарно обвързан, празнува се на 6 май и се чества във всички територии населени с българи. С него започва лятната половина на стопанската година, завършваща на Димитровден. Това разположение в празничния календар определя и изключително богатата му обредност, обхващаща всички области от стопанския и социален живот на хората. Гергьовден се празнува в чест на Св. Георги, традиционно схващан като повелител на пролетната влага и плодородието (отключва изворите и влагата, побеждавайки ламята; обхожда и наглежда полята и посевите), покровител на земеделците и най-вече на овчарите и стадата. Много древен по своя характер, днес все още няма пълно единство в мненията за произхода на този празник.

Още новини