Община Генерал Тошево

25 юли ’16

Съобщение, Енерго Про

Съобщение, Енерго Про

Съобщение, Енерго Про

На 25.07.2016 г. от 09:30 ч. до 13:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Генерал Тошево - кв. Пастир и улици: „В. Ангелов“, „Първи май“, „Елин Пелин“, Керамичен завод и абонатите около него.

На 25.07.2016 г. от 13:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Генерал Тошево - фирмите: „Ловмийт“ и Добруджамесопромимпекс“.

Още новини