Община Генерал Тошево

20 януари ’21

Съобщение на отдел „Местни данъци и такси”

Уведомяваме Ви, че вече може да заплащате задълженията си за данък недвижим имот, такса битови отпадъци, данък върху превозните средства, патентен данък, данък върху таксиметров превоз на пътници, туристически данък и такса куче за 2021 година.

Съобщение на отдел „Местни данъци и такси”

Съобщение на отдел „Местни данъци и такси”

Уважаеми данъкоплатци,

 

Уведомяваме Ви, че вече може да заплащате задълженията си за данък недвижим имот, такса битови отпадъци, данък върху превозните средства, патентен данък, данък върху таксиметров превоз на пътници, туристически данък и такса куче за 2021 година.

 

Съгласно ЗМДТ и НОАМДТЦУТОГТ сроковете за плащане на задълженията Ви за местни данъци и такса за 2021 г. са както следва:

 

Патентен данък

На 31 януари 2021 г. изтича срокът, в който лицата подлежащи на облагане с патентен данък през 2021 г:

  • са длъжни да подадат декларация за облагане с патентен данък за 2021 г.
  • могат да платят първа вноска за патентен данък за 2021г.
  • имат право да платят годишното задължение с 5% отстъпка

 

Туристически данък

 

Месечните декларации за брой реализирани нощувки за предходния месец се подават до 15-то число на текущия месец.

 

Данък моторни превозни средства /ДМПС/

 

Данък МПС се внася на две равни вноски през 2021 г., като първата е  до 30 юни, а втората е от 1 юли до 1 ноември 2021г. 

При заплащане на целия данък до 5 май 2021г. ползвате 5% отстъпка.

 

Данък недвижим имот и Такса битови отпадъци /ДНИ и ТБО/

 

ДНИ и ТБО се внася на две равни вноски през 2021 г., като първата вноска е до 30 юни, а втората е от 1 юли до 1 ноември 2021г. 

При заплащане на цялата сума до 5 май 2021г. ползвате 5 % отстъпка.

 

Такса куче

 

На 31 март 2021г. изтича срокът, в който се заплаща такса за притежаване на куче. Таксата е в размер на 6.00 лева.


Задълженията се изпълняват доброволно в законоустановените срокове, чрез плащане:

  • на касата в  отдел Местни данъци и такси  в стая 109 в сградата на Общината на адрес: ул. Васил Априлов №5, с работно време от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа. Задълженията могат да се платят и на ПОС терминал на касата в стая 109. Чрез ПОС терминала се приемат плащания със следните карти:

          Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard, Maestro, JCB, Eurocard Mastercard

 

  • в касите на Изипей /Easypay/ и ФАСТ ПЕЙ /FastPay/в цялата страна и по интернет от целия свят, чрез системата Ипей /ePay/, във всички клонове на ДСК Банк и на Български пощи
  • Безкасово с пощенски запис или с платежно нареждане /вносна бележка/  по сметка: IBAN BG44CREX92608414708700, BIC:CREXBGSF – Токуда банк.

 

Кодове за видове плащане: Патент и Данък върху таксиметров превоз на пътници – 441400, ДНИ – 442100, ДМПС – 442300, ТБО – 442400, Туристически данък – 442800, Такса куче – 448013, Местен данък /3%/ – 442500.

 

Още новини