Община Генерал Тошево

05 януари ’22

Съобщение на отдел „Местни данъци и такси”

Съобщение на отдел „Местни данъци и такси”

Съобщение на отдел „Местни данъци и такси”

Уведомяваме ви, че касата на „Местни данъци и такси“ към Община Генерал Тошево възобнови работа си. Могат да се плащат стари данъчните задължения.

 

Отдел „Местни данъци и такси” напомня на лицата,  извършващи патентна дейност, че срокът за подаване на декларации за 2022 г. е до 31.01.2022 г. Платилите пълния размер до тази дата ползват 5% отстъпка.

Още новини