Община Генерал Тошево

03 декември ’20

Съобщение на Регионална дирекция по горите Варна

няма да се проведат обявените обществени обсъждания на проекта на Областен план за развитие на горските територии на област Добрич

Съобщение на Регионална дирекция по горите Варна

Съобщение на Регионална дирекция по горите Варна

   Регионална дирекция по горите Варна уведомява обществеността и заинтересованите страни, че във връзка с преустановеното провеждане на обществени мероприятия в присъствена форма, съгласно т. I.6. от Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването, няма да се проведат обявените обществени обсъждания на проекта на Областен план за развитие на горските територии на област  Добрич и Доклада за екологична оценка към него, в периода от 07.12.2020 г. до 09.12.2020 г., във всяка община в териториалния обхват на област Добрич.

Още новини