Община Генерал Тошево

25 март ’16

Съобщение от Дирекция "Бюро по труда" гр. Генерал Тошево

Съобщение от Дирекция "Бюро по труда" гр. Генерал Тошево

Съобщение от Дирекция "Бюро по труда" гр. Генерал Тошево

Дирекция „Бюро по труда” - Генерал Тошево уведомява безработните лица, че могат да получат професионално образование по широк спектър от специалности в Държавно предприятие „Българо - германски центрове за професионално обучение” в рамките на проект „Повишаване възможностите за заетост на безработни лица чрез качествено професионално обучение”.

Обучението се извършва в следните населени места :

гр. Плевен, гр. Стара Загора гр. Смолян, гр. Пазарджик и гр.Царево. Предлага се обучение в курсове със степен за професионална квалификация,  обучение за част от професия и ключови компетентности.

Курсистите имат право на стипендия за периода на обучение по осем лева дневно и възстановяване на разходите за транспорт.      Има възможност за настаняване в общежитие, за сметка на Агенция по заетостта и ползване на ресторант/стол в делнични дни на преференциални цени. 

 Изготвени са графици за всички предстоящи обучения, като безработните лица следва да заявят желанието си за обучение предварително.

Държавно предприятие „Българо - германски центрове за професионално обучение” – ДП”БГЦПО” притежава лиценз за извършване на обучение от Агенция по заетостта и предоставяното от него образование отговаря на приетите български и международни стандарти.

 

ЗА  ПОВЕЧЕ  ИНФОРМАЦИЯ :

Дирекция „Бюро по труда” Ген.Тошево

СТАЯ 1, ЕТАЖ 1, телефон: 05731/45-15

или на интернет адрес: dp.bgcpo.bg

Още новини