Община Генерал Тошево

30 януари ’20

Съобщение относно промяна в Наредба № 10

Съобщение относно промяна в Наредба № 10

Съобщение относно промяна в Наредба № 10

СЪОБЩЕНИЕ:

Публикувано на 30.01.2020 г.

Уважаеми граждани,

Изработен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Генерал Тошево, приета с Решение № 3-25/22.02.2008 г., на Общински съвет гр. Генерал Тошево.

На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4, от Закона за нормативните актове и във връзка с

чл. 77 от АПК и чл. 28 от ЗНА, Община Генерал Тошево обявява обществено обсъждане на проект на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Генерал Тошево, която е публикувана на официалната страница на Община Генерал Тошево, раздел „Общински съвет“, подраздел “Проекто-нормативни актове“  и секция „Съобщения“ .

Можете в срок от 30.01.2020 г. до 10.03.2020 г включително, да депозирате писмени предложения, мнения и препоръки по представения проект на Наредбата, в Информационния център в сградата на община Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево, ул. Васил Априлов №5, в рамките на работното време от 8.00 часа до 17.00 часа, или на ел.  поща mail@toshevo.org.

 

Още новини