Община Генерал Тошево

18 март ’16

Съобщение по чл. 32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до ВЛАДИМИР ДРАГНЕВ ДИМИТРОВ дата на сваляне на съобщението 01-04-2016г.

Още новини