Община Генерал Тошево

15 юли ’21

Съобщение за безвъзмездно предаване на разделно събрани строителни отпадъци

Съобщение за безвъзмездно предаване на разделно събрани строителни отпадъци

Съобщение за безвъзмездно предаване на разделно събрани строителни отпадъци

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

        Община Генерал Тошево организира кампания за безплатно транспортиране на разделно събрани строителни отпадъци от домакинствата в гр. Генерал Тошево и предаването им на Регионалното депо със съоръжения за строителни и биоразградими отпадъци в с. Стожер, община Добричка, със съдействието на “Уейст Солюшънс България” ЕООД.

      Кампанията ще протече през работните дни на периода  15.07.2021 год.- 20.07.2021 год., като за целта “Уейст Солюшънс България” ЕООД, ще постави на общински терен контейнер тип „Гондола”, за предаване на разделно събраните строителни отпадъци.

      Всички граждани, желаещи да се включат в кампанията, могат да заявят това писмено в ст.410 на Общината.

За допълнителна информация може да се обръщате на телефон 20-20/ в.45.

 

ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ

Още новини