Община Генерал Тошево

21 февруари ’20

Съобщения относно Програма за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта на деца на територията на община Генерал Тошево

Съобщения относно Програма за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта на деца на територията на община Генерал Тошево

Съобщения относно Програма за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта на деца на територията на община Генерал Тошево

 

Публикувано на 21.02.2020 г.

Изработен е проект на Програма   за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта  на деца на територията на община Генерал Тошево.

На основание чл. 26, ал.3 и ал.4, от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК и чл. 28 от ЗНА, можете в 30-дневен срок от публикуването на настоящото съобщение да депозирате писмени предложения, мнения и препоръки по представения проект на Програма            за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта  на деца на територията на община Генерал Тошево  в Информационния център в сградата на общината в рамките на работното време от 8.00 часа до 17.00 часа или на ел.поща mail@toshevo.org.

Проект на Програмата и съпътстваща документация можете да намерите на този линк:https://toshevo.org/g/?page_id=1760

Още новини