Община Генерал Тошево

30 май ’19

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до ПЕТЪР ГОСПОДИНОВ ДИМИТРОВ дата на сваляне на съобщението 13-06-2019 г.

Още новини