Община Генерал Тошево

27 февруари ’20

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до АНГЕЛ КИРОВ ХАДЖИЕВ дата на сваляне на съобщението  12.03.2020 г.

Още новини