Община Генерал Тошево

16 април ’20

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ дата на сваляне на съобщението  30.04.2020 г.

Още новини