Община Генерал Тошево

14 август ’18

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до КАБЪТ ХОУМС ООД дата на сваляне на съобщението 28-08-2018 г.

Още новини