Община Генерал Тошево

25 февруари ’15

Състоя се представяне на добра социална практика

Състоя се представяне на добра социална практика

Състоя се представяне на добра социална практика

Днес от 10. 30 часа в залата на трети етаж на Общинска администрация бяха представени резултатите от съвместната дейност на Фондация Лумос и Община Генерал Тошево. В рамките на презентацията бе отчетен успеха на общите дейности, касаещи основно превенция и социализация на рискови деца и семейства в четири населени места от Община Генерал Тошево. На срещата присъстваха представители на Областна администрация Добрич, Община град Добрич, Община Добричка, представители на социални институции и заинтересовани граждани. Свои впечатления от здравния медиатор (патронажната сестра), чиято дейност се обезпечи от съвместното сътрудничество между Фондация Лумос и Община Генерал Тошево, сподели и майка от с. Спасово. Тя благодари за това, че е била част от дейностите по програмата и изрази надежда в бъдеще да има други подобни инициативи, които да оказват помощ на хора в рискова среда.

Програмата е част от поредицата дейности, с които Фондация Лумос България оказва подкрепа на заинтересованите страни/местната власт за превенция на изоставянето на деца, съгласно споразумение за сътрудничество от м. октомври 2013г. Събитието даде възможност да се представят резултатите, ефективността и въздействието от нейното изпълнение и впечатленията на участниците от работата на мрежата по превенция на изоставянето пред по-широка публика, както и да се очертаят възможностите за прилагане и надграждане в бъдеще.

Още новини