Община Генерал Тошево

03 май ’17

Служители на Община Генерал Тошево почерпиха европейски опит и идеи в сферата на енергийната ефективност

Служители на Община Генерал Тошево почерпиха европейски опит и идеи в сферата на енергийната ефективност

Служители на Община Генерал Тошево почерпиха европейски опит и идеи в сферата на енергийната ефективност

Служители на Общинска администрация Генерал Тошево взеха участие в четиридневно обучение на тема „Енергийна ефективност” и обмяна на опит с техни унгарски и австрийски колеги. Планираната проява се проведе в рамките на проект „Организиране на специализирани обучения, обмяна на опит и участие в конференции в областта на ЕЕ в страни от Северна и Централна Европа, както и на територията на Република България”, финансиран със средства по Приоритетна ос 8 „Техническа помощ” на ОПРР 2014-2020г. Целта на курса бе служителите, ангажирани с подготовката и изпълнението на проектите за саниране на 6 жилищни и 6 обществени сгради, да се запознаят с възможностите за оптимално използване на наличния ресурс, така че да се постигне максимален енергоспестяващ ефект за сградите в синхрон с европейските норми за устойчиво развитие.

18254625_10203031011772445_303723103_n

15 членната група, водена от кмета на общината Валентин Димитров, нагледно се запозна с детайлите в енергийния мениджмънт и сполучливите енергийни практики в Унгария и Австрия. Почерпиха опит за енергийни обследвания и сертифициране на сгради, както и за сгради с близко до нулевото потребление на енергия. Служителите посетиха и обекти – примери на добри практики. В Будапеща те разгледаха най-големия саниран панелен жилищен блок в Унгария по проект Стакато, енергоефективни общински жилища и пасивна детска градина.

Дейностите се осъществяват по проект „Организиране на специализирани обучения, обмяна на опит и участие в конференции в областта на ЕЕ в страни от Северна и Централна Европа, както и на територията на РБългария”, по Договор за предоставяне на БФП № BG16RFOP001-8.003-0009-С01/20.09.2016г. на Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ по процедура за предоставяне на БПФ BG16RFOP001-8.003 „Бюджетна линия за 28 - общини   на малки градове от 4 – то ниво, съгласно НКПР”, на ОПРР 2014-2020г.

Още новини