Община Генерал Тошево

12 август ’20

Спечелени проекти по Национална програма „Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и учениците в центрове за подкрепа за личностно развитие”

Двата Центъра за подкрепа за личностно развитие – Център за работа с деца и Ученическо общежитие, спечелиха проекти по Национална програма „Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и учениците в центрове за подкрепа за личностно развитие”.

Спечелени проекти по Национална програма „Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и учениците в центрове за подкрепа за личностно развитие”

Спечелени проекти по Национална програма „Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и учениците в центрове за подкрепа за личностно развитие”

      Двата Центъра за подкрепа за личностно развитие – Център за работа с деца и Ученическо общежитие, спечелиха проекти по Национална програма „Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и учениците в центрове за подкрепа за личностно развитие”.
      По модул „Подкрепа на децата и учениците за работата в ЦПЛР по чл. 49, ал. 1, т. 1 и ал. 4 от ЗПУО – центрове за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта и астрономически обсерватории и планетариуми“, ЦПЛР – Център за работа с деца спечели проект за кабинет в направление „Изкуства“ на стойност 15 351,48 лв.
      По  Модул „Подкрепа на учениците за работата в ЦПЛР по чл. 49, ал. 3 от ЗПУО – ученически общежития, чиято дейност не се организира от училища“, ЦПЛР - Ученическо общежитие , спечели проект на стойност 9 613,07 лв.
      За пръв път Министерство на образованието разработи национални програми, насочени към обслужващите звена и нашите два центъра не пропуснаха възможността да кандидатстват. Да поздравим колегите и да им пожелаем успех в реализацията!
 

Още новини