Община Генерал Тошево

05 юли ’13

Стартира подготовката за Добруджански фолклорен събор "Богородица"

Стартира подготовката за Добруджански фолклорен събор "Богородица"

Стартира подготовката за Добруджански фолклорен събор "Богородица"

Съгласно решение на конкурсната комисия за минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста и на основание чл.27, ал.3 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители и Протокол №1 от 10.07.2013г. за определяне на резултатите на кандидатите от проведения на 10.07.2013г. от 10.15 часа тест, комисията Реши:

 

Още новини