Община Генерал Тошево

28 юли ’23

Статут за провеждане на XXIV Добруджански фолклорен събор „Богородица” 2023

XXIV издание ще се проведе на 26 и 27 август 2023 г. в гр. Генерал Тошево, обл. Добрич

Статут за провеждане на XXIV Добруджански фолклорен събор „Богородица” 2023

Статут за провеждане на XXIV Добруджански фолклорен събор „Богородица” 2023

С Т А Т У Т 

     1. Организатори на събора:

Община Генерал Тошево

НЧ „Светлина - 1941” гр. Генерал Тошево

     2. Цели на събора:

2.1. Опазване, съхранение  и представяне на песенния и танцов фолклор на Добруджа;

2.2. Стимулиране интереса и любовта на младото поколение към българското народно творчество.

2.3. Създаване на възможност за възникване на творчески контакти на различни по възраст творчески колективи и местни изпълнители;

2.4. Да създаде трайни връзки и контакти между участниците и организаторите, които ще гарантират устойчивостта на проекта в бъдеще и разнообразяване на културния живот на града и общината;

2.5. Да укрепи връзките с побратимените градове и отрие възможности за създаването на нови културни контакти;

2.6. Да популяризира община Генерал Тошево като място с атрактивна природа, богато културно-историческо наследство, жизнено настояще и възможности за бъдещо развитие.

     3. Провеждане

3.1. Съборът се провежда ежегодно на в гр. Генерал Тошево в последните събота и неделя на м. август.                         

3.2. Съборът има конкурсен характер.

3.3. Финансира се от Община Генерал Тошево.

     4. Право на участие

4.1. В събора могат да вземат  участие любителски колективи и индивидуални  изпълнители на добруджански  фолклор - певци, инструменталисти, танцьори,    разказвачи.

4.2. Няма възрастови ограничения за участниците в събора.

4.3. От една институция могат да участват до два състава и до двама индивидуални   изпълнители.        

     5. Условия на провеждане

5.1. Редът  за  участие  се  определя  от организационния  екип на събора;

5.2. Осигурено е  фото-  и видео-заснемане, което може да се ползва срещу  заплащане;     

5.3. Участниците в събора предоставят на организаторите правата за заснемане и излъчване по медиите – без комерсиална цел;

5.4. За всеки индивидуален участник или колектив се попълва отделна заявка;

5.5. На участниците в събора се връчват грамоти за участие и сувенири;

5.6. Осигурен е паркинг за автобуси и лични превозни средства на участниците;

5.7. Транспортните и дневните  разходи са за сметка на участниците;

5.8. При желание, организаторите могат да осигурят срещу заплащане нощувка в Ученическо oбщежитие  гр. Генерал Тошево;

    Начало - 10 ч. пред читалището, а при дъжд - в залата на НЧ „Светлина 1941“;

  Община Генерал Тошево осигурява реклама на  събора в сайта на http: //www.generaltoshevo.bg, в местни и национални медии издания.

     6. Изисквания по репертоара:

6.1. Певческите групи представят до 3 песни, а танцовите - до 2 танца.

6.2. Индивидуалните изпълнители могат да изпълнят до 2 песни - до  3 куплета

  от бърза песен и 1 куплет от бавна песен.

6.3. Не е желателно представянето на обичаи.

6.4. Желателно е репертоарът и костюмите да са характерни за населеното място.

6.5. Препоръчително  е  съпроводът  да  бъде от традиционни за региона български  народни  инструменти.

6.6. Допуска се  участие  без  съпровод.

  7. Времетраене  на участията:

     - колективи - до 8 мин.

     - индивидуални изпълнители - до 5 мин.

  * Организаторите  си  запазват  правото  за промени на  времетраенето.

Справки и допълнителна информация  за реда и времето на участията могат да се правят след 15 август 2023 г.

За контакти и допълнителна информация: 

      Община Генерал Tошево                                                   

      Отдел „Култура, вероизповедания и интеграция“

    Маргарита Великова, началник-отдел  тел: 0889  954880, е-mail: kultura@toshevo.org                                               

Още новини