Община Генерал Тошево

27 юли ’16

Тече усилена работа по почистване на дерето в града

Тече усилена работа по почистване на дерето в града

Тече усилена работа по почистване на дерето в града

Тече усилена работа по почистване на дерето в града. В това се увериха кметът на Община Генерал Тошево Валентин Димитров и зам. кметът Деян Димитров, които инспектираха работата на фирмата-изпълнител.

Руменчови баири 015

В изпълнение на плануваните дейности по почистване на града и населените места и с цел осигуряване превенция от евентуални наводнения, вече втора седмица върви почистване на дерето/ канала в източната периферия на Генерал Тошево. Водосборното съоръжение, което е дълго почти 1,5 км се почиства със специализирана техника от дънери, висока тревна растителност, битови отпадъци, както и от наноси. Обектът не е почистван от дълги години и това налага работата да продължи по-дълъг период от време. Сключеният с фирмата - изпълнител договор предвижда още почистване на дерета в селата Красен и Изворово, където ниските части създават опасност от наводнения при обилни валежи.

Руменчови баири 021

Паралелно с това, след предложение на граждани, отправено на четвъртата среща „Попитай кмета”, тази седмица около детските площадки и пред по-оживените блокови пространства в града започна монтирането на пейки. 15-те съоръжения бяха доставени в началото на месец юли, а комисия огледа и определи точните места, на които да бъдат поставени. Пейките са дървени, импрегнирани с влагопредпазващи разтвори и ще допълнят цялостната визия на местата за отдих в Генерал Тошево.

Руменчови баири 026

Още новини