Община Генерал Тошево

31 май ’17

„Център за почасово предоставяне на услуги в домашна среда„ с поредна инициатива

„Център за почасово предоставяне на услуги в домашна среда„ с поредна инициатива

„Център за почасово предоставяне на услуги в домашна среда„ с поредна инициатива

На 30.05.2017 година потребители и предоставящи почасови социални услуги към „Център за почасово предоставяне на услуги в домашна среда„ от гр. Генерал Тошево посетиха гр. Балчик и Дуранкулашкото езеро.

За придвижване до дестинациите бе осигурен специализиран транспорт за хората с увреждания и с намалена подвижност, ползващи почасови социални услуги.

image-0-02-04-f27ba75bfcbe7fa487f5e32d296296a5ecd10aee0861ad1b4a7358667249234f-V

Участниците в мероприятието направиха кратка разходка покрай морето до Двореца в гр. Балчик.

Голям интерес и емоции предизвика посещението на Дуранкулашкото езеро.

Някой от бенефициентите за пръв път посетиха месността. Запознаха се с подробности от значението на Дуранкулашкото езеро и прилежащите му територии: с установените 260 вида водолюбиви птици, от които 72 включени в Червената книга на България (1985); от срещащите се 110 вида са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004).

image-0-02-05-bdb1fb3dbe5d8d188f46a21b8c5b09971d46da51769de428537f0507d1f9c629-V

Присъстващите се запознаха с фактите- Дуранкулашкото езеро, място от световно значение за водолюбивите птици през зимата, главно поради големите струпвания на гъски. Заедно с голямата белочела гъска /Anser albifrons/, тук в значителни количества зимува световно застрашената червеногуша гъска /Branta ruficollis/, като почти цялата й световна популация през януари и февруари пребивава в Дуранкулашкото и Шабленското езера, което несъмнено ги прави едни от най-значимите влажни зони в света.

Някои видове птици, наблюдавани в момента на посещението от присъстващите предизвикаха голям интерес.

image-0-02-05-a1def91ad8eff616ca6ba7a987c78e401ad575afab7e12eb742e6c3c4d8d333a-V

За доброто настроение и организация се погрижиха управителя на Центъра г-ца Радева и социалния работник г- ца Пенчева.

Мероприятието е осъществено, съгласно изпълнение на дейностите по проект „Подкрепа за независим живот чрез „Център за почасово предоставяне на услуги в домашна среда- Генерал Тошево”, финансиран по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”.

Още новини