Община Генерал Тошево

30 ноември ’20

Удължен е срокът за реализация на три дейности по проект „Заедно можем да продължим“

На 26.11.2020 година кметът на Община Генерал Тошево Валентин Димитров подписа четвъртото допълнително споразумение към договор BG05M9OP001-2.004-0012-C01 „Заедно можем да продължим”

Удължен е срокът за реализация на три дейности по проект „Заедно можем да продължим“

Удължен е срокът за реализация на три дейности по проект „Заедно можем да продължим“

   На 26.11.2020 година кметът на Община Генерал Тошево Валентин Димитров подписа четвъртото допълнително споразумение към договор BG05M9OP001-2.004-0012-C01 „Заедно можем да продължим”, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, с дейности насочени към деца до 7 годишна възраст. Срокът за изпълнение на проекта се удължава до 31 декември 2021 година, като за този период стойността на безвъзмездната финансова помощ  възлиза на 94 542,00 лева. Средствата обезпечават дейностите „Здравна консултация“ „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителските умения“ и „Допълнителна подготовка за равен старт в училище“.

  Към настоящият момент, въпреки обявената извънредна епидемична обстановка в страната, свързана с разпространението на COVID-19, предоставянето на интегрираните услуги продължава. Консултациите със специалистите се извършват индивидуално, в изградения център за кариерно консултиране на младежи, находящ се на ул. „Дружба“ № 12 – етаж 3, дистанционно - чрез онлайн платформи, телефонни връзки, социални мрежи, и  посещения на терен при строго спазване на противоепидемичните мерки. На потребителите на услугите са предоставени разработени материали свързани с начините за предпазване от вирусната инфекция COVID -19.  

 

Още новини