Община Генерал Тошево

27 октомври ’21

Удължено работно време за прием на заявления от гражданите във връзка с Изборите на 14.11.2021 г.

Удължено работно време за прием на заявления от гражданите във връзка с Изборите на 14.11.2021 г.

Удължено работно време за прием на заявления от гражданите във връзка с Изборите на 14.11.2021 г.

Общинска администрация осигурява дежурство в събота на 30 октомври 2021 г., от 9.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 18.00 часа в сградата на Община Генерал Тошевоч за прием на заявления от граждани за вписване по настоящ адрес, за издаване на удостоверение за гласуване на друго място, за гласуване с Подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания.

Общинска администрация осигурява дежурство в събота на 06 ноември 2021 г., от 9.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 18.00 часа в сградата на Община Генерал Тошевоч за прием на заявления от граждани за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци.

Още новини