Община Генерал Тошево

28 ноември ’19

„Упражняване на строителен надзор за обект: “Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, гр. Генерал Тошево”

„Упражняване на строителен надзор за обект: “Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, гр. Генерал Тошево”

„Упражняване на строителен надзор за обект: “Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, гр. Генерал Тошево”

Още новини