Община Генерал Тошево

25 септември ’12

Успешни проекти на Общината

Успешни проекти на Общината

Успешни проекти на Общината

В конферентната зала на Общинския съвет в Разград се състоя Четвъртата конференция с европейски разпространители на информация в рамките на Програма за "Трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013". На конференцията бяха оповестени дейностите, организирани  от Съвместния технически секретариат и проведените събития за информираност и публичност.

Всички участници и гости бяха запознати с проекта на Община Генерал Тошево "Трансграничен регион Генерал Тошево - Негру Вода - непозната туристическа дестинация", финансиран по програмата. Проектът, като един от първите приключени по програмата, е доказателство, че и техническата инфраструктура може да се изпълнява успешно, щом съществува добро партньорство между две общини. Представителите на съвместния технически секретариат, намиращ се в Калараш, Румъния, заявиха, че се гордеят с този първи приключен проект.

От Министерството на регионалното развитие и туризма на Румъния, действащо като Съвместен управляващ орган на Съвместна оперативна програма "Черноморски басейн 2007-2013", беше получена покана за участие в Годишната конференция на програмата "Задълбочаване на сътрудничеството през Черноморския басейн", която се проведе в Кишинев, Молдова, на 18 и 19 септември 2012г. Представители на Националните партниращи органи на държавите участнички в Програма "Черноморски басейн" фокусираха върху общата ситуация  в Черноморския регион и очертаха възможностите за неговото развитие през следващия програмен период 2014-2020г.

Община Генерал Тошево представи своя проект "Диалог между културите ", реализиран в три страни - България, Румъния и Украйна. Той е първият успешно изпълнен проект по Програма "Черноморски басейн 2007-2013" в този програмен период и самата покана за участие в Годишната конференция на Съвместна оперативна програма "Черноморски басейн 2007-2013" е доказателство за значимостта на успеха на Община Генерал Тошево.

Посочените два успешни трансгранични проекта на Община Генерал Тошево са резултат от добрите взаимоотношения със страните участнички в тях и предпоставка за доброто ни европейско бъдеще. Много добри са отзивите и за последващите два инфраструктурни проекта, основните дейности по които приключиха и предстои да се направи окончателният отчет и разплащане.

Още новини