Община Генерал Тошево

18 октомври ’13

Уведомление

Уведомление

Уведомление

Уведомление от Енертраг Методиево ЕООД, относно учредяване право на  прокарване на подземен кабелен електропровод през имот в землището на с. Житен собственост на Живко Митев Желязков.

Още новини