Община Генерал Тошево

09 септември ’21

Уведомление до всички собственици и ползвателите на недвижими имоти, попадащи в сервитутната зона на съществуваща ВЛ 110 кV „Димитър Ганев“ на територията на община Генерал Тошево

Уведомление до всички собственици и ползвателите на недвижими имоти, попадащи в сервитутната зона на съществуваща ВЛ 110 кV „Димитър Ганев“ на територията на община Генерал Тошево

Уведомление до всички собственици и ползвателите на недвижими имоти, попадащи в сервитутната зона на съществуваща ВЛ 110 кV „Димитър Ганев“ на територията на община Генерал Тошево

Още новини