Община Генерал Тошево

19 септември ’13

Уведомление Енерго - Про Мрежи АД

Уведомление Енерго - Про Мрежи АД

Уведомление Енерго - Про Мрежи АД

Библиотеката при Народно читалище "Светлина - 1941" в Генерал Тошево организира на 25 септември (сряда) среща за учредяване на художествено-творчески клуб. Учредителите са 22 човека, млади творци и ценители на изкуството във всичките му форми. За първи председател на клуба бе избран Тодор Георгиев - дългогодишен самодеец в Сатиричния колектив. В ръководството влязоха още Мария Радева и Райна Стойчева. Основната цел на творческото обединение ще е да координира усилията на всички творци от града и общината, както и да им осигурява условия за пълноценна изява в различните художествени и творчески дейности. Предвижда се към клуба да бъдат създадени секции  по отделните направления на културния живот.

Още новини