Община Генерал Тошево

31 май ’13

УВЕДОМЛЕНИЕ във връзка с дезинфекционни дейности

УВЕДОМЛЕНИЕ във връзка с дезинфекционни дейности

УВЕДОМЛЕНИЕ във връзка с дезинфекционни дейности

След постъпили уведомителни писма, Община Генерал Тошево уведомява жителите на селата: Рогозина, Чернооково, Кардам, Къпиново, Снягово, Петлешково и Люляково, че в техните землища от 04.06 до 08.06. 2013 год. ще се проведе растителнозащитно мероприятие.

Същото мероприятие, но в землищата на селата: Росен, Изворово, Къпиново и гр. Генерал Тошево ще бъде извършено от 01.06. до 06. 06. 2013 год.

   Уведомяването на гражданите е в изпълнение на Наредба № 15 от 2004 год. за опазване на пчелните семейства от отравяне при провеждане на дезинфекционни дейности.

Още новини