Община Генерал Тошево

19 декември ’18

Уведомление за изработен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Гене

Уведомление за изработен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Гене

Уведомление за изработен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Гене

Уважаеми граждани,

Изработен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Генерал Тошево, приета с Решение № 3-25/22.02.2008 г., на Общински съвет гр. Генерал Тошево.

На основание чл. 26, ал.3 и ал.4, от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК и чл. 28 от ЗНА, Обшина Генерал Тошево обявява обществено обсъждане на проект на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Генерал Тошево. Можете в срок от 19.12.2018 г. до 21.01.2019 г включително, да депозирате писмени предложения, мнения и препоръки по представения проект на Наредбата, в Информационния център в сградата на община Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево, ул. Васил Априлов №5, в рамките на работното време от 8.00 часа до 17.00 часа., или на ел. поща mail@toshevo.org.

Линк към проекта за изменение на наредбата: https://toshevo.org/g/?page_id=1760

Формуляр за предварителна оценка на въздействието-19.12.2018

Още новини