Община Генерал Тошево

26 февруари ’13

Във връзка с одобреният инвестиционен проект на Община Генерал Тошево

Във връзка с одобреният инвестиционен проект на Община Генерал Тошево

Във връзка с одобреният инвестиционен проект на Община Генерал Тошево

На 27 февруари (сряда), Програма Достъп до Информация представи резултатите от проучването на интернет-страниците за нивото на прозрачност на институциите в системата на изпълнителната власт. От 488 интернет-страници на административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти в България, сайтът на Община Генерал Тошево е класиран на 11-то място по Рейтинг на активна прозрачност 2013, което е положителен атестат за това как нашата община изпълнява задълженията си по Закона за достъп до обществена информация и други нормативни актове за публикуване и информация в интернет.

Още новини